Drift & Övervakning

Drift & Övervakning

SysCompanion har över 20 års erfarenhet av drift i Linux-miljö samt mycket goda kunskaper i Microsoft Windows, lagrings- och nätverksutrustning. Detta innebär att du som kund får bästa möjliga kvalitét och driftsäkerhet för din IT-miljö.


Vår driftsmiljö

Vår egen driftsmiljö är placerad i ett bergrum i Norrtälje, med bland annat redundant strömförsörjning (diesel samt batteribackup), redundant internetuppkoppling samt gediget skalskydd.
Vi driftar allt från enklare Windows-miljöer till mer avancerade HA-lösningar för exempelvis websidor med mycket trafik, MySQL-cluster och SAN-miljöer.


Övervakning

Ju mer komplext ett system är, desto mer anledning finns det att på ett lätt sätt beskriva systemets olika delar på ett överskådligt sätt. Vid eventuella fel finns då större möjligheter att snabbt hitta och lösa problemen innan de eskalerar.
 
SysCompanion har valt att fokusera på ett system för övervakning och larmhantering gjort av tillverkaren MikroTik.