Nextcloud-server

Nextcloud-server

SysCompanion Nextcloud server är till för företag oavsett storlek, som enkelt vill hantera företagets data på ett säkert och funktionellt sätt.

Vi tillgodoser företagens efterfrågan av att kunna nå data från alla typer av enheter som förekommer i det dagliga arbetet.

Systemet integrerar de olika enheterna som finns i dagens företag, exempelvis datorer, surfplattor samt telefoner, och frångår det traditionella sättet att se på en servermiljö genom att vara enklare, modernare och kostnadseffektivare.

Med SysCompanion Nextcloud-server har du kontrollen över er känsliga information

 • SysCompanion hanterar och skyddar er information på en säker plats.
 • Överlämna ansvaret för backup och övervakning till oss.
 • Utökad funktionalitet genom möjlighet till delning av filer mellan användare samt med tredje part.
 • Åtkomst av data var du än befinner dig från alla enheter som används inom organisationen.
 • Administrera vissa funktioner själv, exempelvis:
- Byta användarnamn och lösenord på användare.
- Återgå till tidigare version.
- Återställning av borttagna filer.

Funktioner

 • Synkronisering av filer mellan server och enheter sker automatiskt.
 • Obegränsat antal privata samt delade kalendrar.
 • Kontakthantering med synkronisering till samtliga enheter.
 • Integration med de flesta epost-programmen.
 • Självadministrering av användare.
 • Självadministrering av filåterläsning och versionshantering.
 • Möjlighet till integration med befintligt Active Directory.
 • Åtkomst av data via webbläsare, läsplattor, mobiltelefoner samt arbetsstationer.